Home KATA

KATA

Mi a KATA?

A kisadózó vállalkozások tételes adója.

Lényege, hogy kevesebb járulékot fizet  havonta a főállású egyéni vállalkozó vagy beltag. Nem fizet az egyéni vállalkozó az éves eredmény után személyi jövedelem adót, EHO-t. Nem fizet a Bt. Társasági adót. Aki ÁFÁ-s, az továbbra is fizet ÁFÁ-t. (2012. évi CXLVII törvény teljes szövege)

Ki lehet KATÁ-s?

-         Bevétele kevesebb, mint évi 6 millió Ft. (ha több, akkor is lehet, de akkor a felettes részre adót kell fizetni)

-         Egyéni vállalkozó

-         Egyéni cég

-         Kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt. Kkt.

Mit fizet a KATÁ-s?

Főállású egyéni vállalkozó, vagy beltag 50 000 Ft-ot, nem főállású 25 000 Ft-ot fizet havonta a 2012-ben általánosan fizetett főállású kb. 70 000 Ft (adó+járulék) és mellékállású 0 Ft helyett.

Alkalmazott után, minden eddigi járulékot, adót fizet.

Iparűzési adót.

Mit nem fizet a KATÁ-s?

-          a havi előlegként fizetett személyi jövedelem adót,

-         a havi járulékokat (nyugdíj, egészségbiztosítás),

-         vállalkozói osztalék alap után személyi jövedelem adót, EHO-t,

-         szociális hozzájárulási adót,

-         társasági adót.

Mikor lehet valaki KATÁ-s?

Ha bejelentkezik, a következő hónap 1-től. Akár augusztusban is választható, nincs bejelentési időkorlát.

Mikor nem lehet valaki KATÁ-s?

-         ha 2 éven belül törölt, vagy felfüggesztett adószáma volt,

-         biztosítási ügynök, bróker,

-         saját tulajdonú ingatlan bérbeadó,

-         ha bt. tagok között, legalább 1 nem magánszemély,

-         számla vagy nyugta adás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott miatt, igazolatlan eredetű árú tartása miatt mulasztási bírságot szabnak ki,

-         negyedév utolsó napján az adótartozás meghaladja a 100 ezer Ft-ot.

Adóminimalizálás Katá-val.

Havi adók és járulékok

2012-es minimálbérrel és adókkal számoljunk, mert a 2013-es minimálbér és adó teher, nem biztos adat a mai napon.

1 főállású egyéni vállalkozó vagy főállású Bt. beltag, 2012-ben utalt adókra és járulékokra havonta … Ft-ot. KATÁ-s, 50 000 Ft-ot fog fizetni.

Kötelező bejelenteni a nem főállású munkát végző tagot is, aki után 25 000 Ft-kell fizetni havonta. 2012-ben, 0 Ft volt az ő havi járulék és adóterhe.

Egy főállású és egy mellékállású tag mellett, az dönt a KATA mellett vagy ellene, hogy a 2013-as minimálbér magasabb lesz-e a 2012-nél. Ha nem lesz magasabb, akkor gyakorlatilag pénzénél van a vállalkozás a havi járulék szempontjából.

Ha egyéni vállalkozó vagy egy dolgozó beltag van csak a Bt-ben, valószínű, hogy nyert kb. 20 000 Ft-ot  havonta.

Két vagy több személy után fizetendő KATA mellett is lehet kifizetődő a Kata, mert év végén, már nem kell számolni a nyereség utáni 30 %-os adó miatt.

VESZÉLY!!!

Ha a KATÁ-s által kiállított számlák, egy vevője felé, egy naptári évben meghaladják az 1 M Ft-ot, arról tételesen adatot kell szolgáltatni az adóbevallásban.

 

Elhatárolás a munkaviszonytól

Törvény külön kitér azokra az esetekre, amikor a KATÁ-s és egy másik vállalkozás között munkaviszonyt leplez a vállalkozó szerződés.

Munkaviszonynak NEM minősül a vállalkozói szerződés, ha az alábbiak közül egynél több megvalósul:

-         KATÁ-s, a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte, vagy végezhette,

-         KATÁ-s a naptári évben, legalább 50%-ban, nem az adott vállalkozástól kapta a bevételét,

-         Megbízó, nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára,

-         a tevékenység végzése a KATÁ-s székhelyén, telephelyén történik,

-         nem a megbízó köteles az anyagot, szerszámot biztosítani a munkához,

-         a tevékenység végzésének a rendjét, a KATÁ-s határozza meg.