Home Betéti társaság

Betéti társaság

Röviden:

  • Minimum 2 személy alapíthatja. Legalább 1 beltag és legalább 1 kültag kötelező.
  • Nincs alaptőke minimum, de minden tag köteles anyagi hozzájárulásra.
  • Beltag, magánvagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. Kültag, nem.

Részletesen:

A betéti társaság (rövidítése: “bt.”) tagjai a társasági szerződés aláírásával üzletszerű,
közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább
egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért
korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a
társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság
kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

A betéti társaságot társasági szerződéssel legalább két tag alapíthatja.
A betéti társaságnak legalább egy beltagjának és legalább egy kültagjának kell lennie.

pl. 1 személy nem alapíthatja. Nem lehet 2 beltag, de egy kültag sem. Lehet, 5 beltag és
1 kültag, vagy fordítva is.

Ha a betéti társaság vagyona a kötelezettségeket nem fedezi, akkor a beltag mögöttes felelőssége korlátlan, és ha több beltag van, akkor a többi taggal egyetemleges, míg a kültag (kültagok) a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítésén felül további felelősséggel nem tartozik (nem tartoznak). A kültag tehát csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítésére köteles, ami a társaság vagyonává vált vagy válik, és mint társasági vagyon, a hitelezői igény kielégítésére elsődlegesen szolgál. A vállalt vagyoni szolgáltatás alól egyik tag sem mentesíthető.

pl. 1 személy nem alapíthatja. Nem lehet 2 beltag, de 0 kültag. Lehet, 5 beltag és 1
kültag, vagy fordítva is.

A cégnévben a betéti társaság vagy a bt. megjelölés – ez utóbbi a teljes cégnévben
is – használható és ez a cégnévnek kötelező tartalmi eleme is.

Az új szabályozás megszüntette a kültag korlátlan felelősségét arra az esetre is, ha a
kültag neve a betéti társaság cégnevében szerepel. (A korábbi törvény szerint ugyanis a
kültag a beltaggal azonos módon korlátlanul felelt, ha neve a cégnévben szerepel.).