Home Cégalapítás hagyományos módon

Cégalapítás hagyományos módon

Cégalapítás folyamata

Ha az egyszerűsített cégalapítás kereteibe nem fér bele az alapítókra, szavazati jogra vagy bármi egyéb kitételnek megfelelő alapító okirat készítése, válassza a hagyományos cégalapítási eljárást.

 • Az általunk ajánlott ügyvéd megszerkeszti a cégalapításhoz/cégmódosításhoz szükséges okiratokat, amelyeket kinyomtatott formátumban a céget alapító tagok aláírnakés az ügyvéd ellenjegyez.
 • Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést (amennyiben a tárgyi eljárásban van ilyen költség) elektronikus úton kell közvetlenül az egyik tagnak banki átutalás útján megfizetnie, cégeljárás kapcsán egyedi azonosítószámmal az ügyvéd által lekért utalványminta segítségével ügyazonosító szám feltüntetése mellett.
 • Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a kincstár az ügyvéd elektronikus kérelmére egy-két munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld
 • Az igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell, a korábban aláírt okiratokat elektronikus formátumú alakja mellett.
 • A teljes dokumentációt az ügyvéd tehát beszkenneli és ellátja minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel, majd megküldi a cégbíróságnak.
 • Az ügyvéd a papíralapú okiratokat az ügyvédi irodájában is megőrzi, továbbá ezekből egy-egy példányt átad a tagoknak. 
 • A cégbíróság a kérelem érkezését követően visszaigazolja egy tanúsítvány megküldésével a kérelem beérkezését, amelyet e-mail útján továbbküldünk az Ügyfélnek. 
 • A bíróság ezt követően legkésőbb tizenöt munkanapon belül (kivéve egyszerűsített cégeljárás – 1 munkaóra) megvizsgálja, hogy a kérelem és a dokumentumok megfelelnek-e a törvény előírásainak.

A tagok biztosítják (Kérjük, hozza magával az aláírásra!)

 • Hozzájáruló nyilatkozat: Székhelyként, telephelyként, fióktelepként megjelölt ingatlan kapcsán, amelyet az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői, továbbá két tanú aláírt. Hozzájáruló nyilatkozat minta letölthető
 • Székhelyként, telephelyként, fióktelepként megjelölt ingatlan tulajdoni lapja (igény esetén beszerezzük Önnek)
 • Személyi azonosítást lehetővé tévő okmányok (személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya)
 • Tegye fel kérdést!>>