Home Egyéni vállalakozás

Egyéni vállalakozás

Ha egyéni vállalkozó szeretne lenni, de nem tudja miként fogjon hozzá ?

 

Kiemelt ajánlatunk :

 Hívjon fel, vagy írjon nekünk!>> Bejelentjük, elindítjuk egyéni vállalkozását.

Szolgáltatásunk, INGYENES!

Röviden :

 • Könyvelőirodánkban, mindent elintézünk.
 • Egy személy lehet egyéni vállalkozó, de lehet pl. alkalmazottja is.
 • Igazolvány illetéke 10 000 Ft + 2000 Ft.  De, nem szükséges igazolványt kérnie , ekkor INGYENES a vállalkozás indítás.
 • Egyéni vállalkozó , magánvagyonával is felel kötelezettségeiért .
 • Tevékenységtől függően, engedélyek, igazolások szükségesek lehetnek,
  amelyekről tájékoztatjuk .

Részletesen :

Ki jogosult Egyéni Vállalkozás alapítására ?

Azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező , cselekvőképes magyar állampolgárok ,
letelepedett , bevándorolt , illetőleg menekült jogállású személyek , akik nincsenek
kizárva az Egyéni Vállalkozás gyakorlásából-

Tartózkodás mellett, ki lehet egyéni vállalkozó ?

Egyéni vállalkozást NEM alapíthat tartózkodás mellett az a Személy :

 • akit Gazdasági , vagyon Elleni vagy a közélet tisztaságát SÉRTŐ bűncselekmény miatt jogerősen , végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek ( ameddig tartózkodás mellett mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól ) ;
 • akit szándékos bűncselekmény miatt 1 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek ( ameddig tartózkodás mellett mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól )
 • akit valamely foglalkozástól eltiltott a Bíróság , az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre ;
 • aki Egyéb jogszabályban meghatározott , a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik
 • aki Gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, Bt. BELTAG. (kft, tagja lehet párhuzamosan egyéni vállalkozó is)
 • akinek korábban kiadott igazolványát a NAV Adó – , Vám – vagy járuléktartozás , illetve adatszolgáltatási , nyilvántartási kötelezettség megszegése miatt visszavonták , és tartozását még NEM RENDEZTE;

Mi szükséges az Egyéni Vállalkozói tevékenység gyakorlásához ?

1 . a kérelmező nyilatkozat arról , hogy nincs eltiltva az általa folytatni kívánt tevékenység végzésétől

2 . a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okirat

3 . jogszabályban előírt más hatóság engedély , amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti

4 . a kérelmező nyilatkozata adószám , és ha adóazonosító jellel rendelkezik tartózkodás mellett , az annak megállapításához szükséges – külön jogszabályban meghatározott – adatokról

5 . jövedelemszerzési céllal kiállított Tartózkodási engedélyt

Milyen adózási módot kell választani?

Egyes módozatok előnyeiről , hátrányairól Könyvelő irodánk ügyfeleinek ingyen felvilágosítást adunk.

Keressen minket!