Home Ki kaphat felmentést az új pénztárgép használata alól?

Ki kaphat felmentést az új pénztárgép használata alól?

Abban az esetben, ha az adózó az online adatszolgáltatás teljesítésére a pénztárgépe útján az ehhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat hiánya miatt nem képes, akkor a Rendelet 3. §-a értelmében illetékmentes egyedi mentesítés iránti kérelemmel fordulhat az állami adóhatósághoz.

Az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli mentesség (egyedi mentesítés) kizárólag az online módon történő adatszolgáltatás alóli mentesítésre terjed ki, az nem mentesít ugyanakkor az online kapcsolatra képes, új típusú pénztárgép használatának kötelezettsége alól. Ez pedig azt jelenti, hogy az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alól egyedi mentességet kapott személynek ugyanúgy online kapcsolatra képes pénztárgépet kell üzemeltetnie, csupán az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a jelen közleményben foglaltaknak megfelelően.

Fontos kiemelni, hogy az online adatszolgáltatáshoz nem internet kapcsolatra van szükség, hanem egyfajta mobil adatkapcsolatra. Amennyiben az üzemeltetés helyszínén mobiltelefont lehet használni, nagy valószínűséggel az online adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus hírközlő hálózat is elérhető. E tekintetben – a szükséges lefedettség kérdésében – a távközlési szolgáltatók tudnak eligazítást adni.