Home Közhasznú szeretne lenni 2014.06.01-től

Közhasznú szeretne lenni 2014.06.01-től

Mi a teendője, ha közhasznú szervezetté szeretne válni

 

Alapszabályt/Alapító okiratát módosítania kell az új Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint.

Nem kötelező ügyvédi közreműködés, de számos helyen szükséges a módosítás a régi alapító okiratokban. dr. Ecseki Csilla (ecseki.csilla@t-online.hu, 20 582 0265) ügyvédnő, 25 000    Ft-ért vállalja a megbízást.

 

Kettős könyvvitelt kell vezetnie.

 

Megfelelő anyagi erőforrásokkal kell rendelkeznie. Ezen feltétel akkor teljesül, ha az alábbi 3 kritérium közül legalább egy teljesül az előző 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan:

-          átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot,

-          a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív,

-          a személyi jellegű kiadásai – a vezető tisztségviselők juttatásain kívül – eléri az összes ráfordítás ¼- ét.

Megfelelő társadalmi támogatottsága van: ha az előző két lezárt üzleti éve

vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

-          a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy

-          a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

-          közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

 

Közhasznúsági jelentést, (2012-2013 évről) a miniszter által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány segítségével ki kell tölteni és eljuttatni az OBH-hoz. akinek van honlapja, annak kötelező oda is feltennie.

Könyvelőirodánk, aktívan közreműködik a közhasznúsági jelentés elkészítésében.

 

Közhasznúságát kérnie kell az OBH-hoz benyújtott „Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem” űrlap használatával.

Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirata nem tartalmazza a Civil törvényben előírt rendelkezéseket, a kérelemhez csatolnia kell a létesítő okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Amikor a kérelemhez a szervezet a létesítő okiratot is csatolja, a bíróság a változás bejegyzésről és a közhasznú jogállásról egy eljárásban dönt. Eljárási határidő: 30 nap.