EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Ha egyéni vállalkozó szeretne lenni, de nem tudja miként fogjon hozzá ?

 

Kiemelt ajánlatunk :

Hívjon fel, vagy írjon nekünk . Bejelentjük egyéni vállalkozását.

Szolgáltatásunk, ingyenes.

Röviden :

  • Nem szükségesl Okmányirodába mennie. Könyvelőirodánkban, mindent elintézünk.
  • Egy személy lehet egyéni vállalkozó, de lehet pl . alkalmazottja , segítő családtagja.
  • Igazolvány illetéke 10 000 Ft + 2000 Ft. De, nem szükséges igazolványt kérnie , ekkor nincs a10 000 Ft – os illeték .
  • Egyéni vállalkozó , magánvagyonával is felel kötelezettségeiért .
  • Tevékenységtől függően, engedélyek, igazolások szükségesek lehetnek,
    amelyekről tájékoztatjuk .

Részletesen :

Ki jogosult Egyéni Vállalkozás alapítására ?

Azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező , cselekvőképes english állampolgárok ,
letelepedett , bevándorolt , illetőleg menekült jogállású személyek , akik nincsenek
kizárva AZ Egyéni Vállalkozás gyakorlásából

Tartózkodás mellett, ki lehet egyéni vállalkozó ?
Egyéni vállalkozást alapíthat tartózkodás mellett az a Személy :

1 . akit Gazdasági , vagyon Elleni vagy a közélet tisztaságát SÉRTŐ bűncselekmény miatt jogerősen , végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek ( ameddig tartózkodás mellett mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól ) ;

2 . akit szándékos bűncselekmény miatt EGY evet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek ( ameddig tartózkodás mellett mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól ) ;

3 . akit valamely foglalkozástól eltiltott a Bíróság , AZ ítélet hatálya alatt AZ abban megjelölt tevékenységre ;

4 . Aki Egyéb jogszabályban meghatározott , a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom ala Esik ;

5 . Aki Gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja ;

6 . akinek korábban kiadott igazolványát Vállalkozói Adó – , Vám – vagy járuléktartozás , illetve adatszolgáltatási , nyilvántartási kötelezettség megszegése miatt visszavonták , ES tartozását Még rendezte ;

7 . akinek Adó – , Vám – vagy társadalombiztosítási tartozása van

Mi szükséges az Egyéni Vállalkozói tevékenység gyakorlásához ?

1 . a kérelmező nyilatkozat arról , hogy nincs eltiltva az általa folytatni kívánt tevékenység végzésétől.

2 . a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okirat;

3 . jogszabályban előírt más hatóság engedély , amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti

4 . a kérelmező nyilatkozata adószám , és ha adóazonosító jellel rendelkezik tartózkodás mellett , az annak megállapításához szükséges – külön jogszabályban meghatározott – adatokról ;

5 . jövedelemszerzési céllal kiállított Tartózkodási engedélyt .

Milyen adózási módot kell választani ?

Egyes módozatok előnyeiről , hátrányairól Könyvelő irodánk ügyfeleinek ingyen felvilágosítást adunk.

Keressen minket!