Home Számla adattartalom változás

Számla adattartalom változás

Változik a számla kötelező adattartalma
Miben érinti az Ön vállalkozását a számlán szereplő speciális ÁFÁ-ra utaló megjegyzés?

Amennyiben a vállalkozása alanyi ÁFA mentes, nincs változás.

Ha Áfa körbe tartozik, és nem speciális ÁFA szerint adózik, egyetlen dologra kell figyelnie. A befogadott költség számlán „pénzforgalmi elszámolás” megjegyzést találja, nem vonhatja le a számla ÁFA tartalmát csak abban az ÁFA periódusban, amikor kifizeti, függetlenül a teljesítés dátumától.

Ha a vállalkozása speciális ÁFA körbe tartozik:

- Használt autó kereskedő ügyfeleink: „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek”,

- utazási iroda: „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák”,

- régiség kereskedő: „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régisek”,

- ha pénzforgalmi ÁFÁ-t választott: „pénzforgalmi elszámolás” a KÖTELEZŐ megjegyzés.

- Ha fordított ÁFÁ-s: „fordított adózás”. Építő iparban dolgozó ügyfeleink figyelmét felhívjuk, hogy minden munka megkezdése előtt nyilatkoztassák a megrendelőt, hogy engedély köteles-e az elvégzendő feladat. Ha engedély köteles, és Önök nem fordított ÁFÁ-s számlát állítottak ki, ÁFA körbe tartozó megrendelőjének. adóvétséget követnek el. Engedély köteles munka esetén, az alvállalkozóiktól befogadott nem fordított ÁFÁ-s számla ÁFA tartalma nem vonható le, ráadásul az Ön vállalkozásának kell megfizetnie. Ha nincs minta nyilatkozatuk, kérjenek irodánktól.

- „önszámlázás” megjegyzéssel kell ellátni a számlát, ha Ön helyett a megrendelő állítja ki számlát. Ez a banki és biztosítói és egyéb jutalékok kifizetésekor fordul elő.

 

A törvény kivonatát, itt találja:
2007. évi CXXVII. törvény
Hatályos: 2013.01.01 – 2013.03.31
169. §

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés.
l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;
n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;
p) a „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;
q) a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régisek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;
r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma