Mulasztási Bírság

Mulasztási bírság: Kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása; Főszabály: a kötelezettség megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Adóköteles tevékenység folytatása adószám hiányában

  • max. 1M forint (természetes és nem természetes személyadózó)

Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése:

-200 ezer forint – felhívás szerinti határidőben (30 nap) kötelezettség teljesítését nem pótolja, adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását

Számla-, nyugta kibocsátási kötelezettség, valamint iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértése:

  • max. 1M forint

Általános forgalmi adó összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése:

  • érintett számlák x általános bírságösszeg

Az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése:

  • a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után max. 10%

A készpénzfizetési szabály megsértése:

  • a készpénzfizetésnek a másfél millió forintot meghaladó része után húsz százalék (mindkét fél)

Változott: (2021.01.01-től)

Igazolatlan eredetű áru forgalmazása és EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése:

Az igazolatlan eredetű árukra, bejelentett árura a NAV az áru értékének megfelelő bírságot szabhat ki. de legfeljebb természetes személynél 200eft-ig, jogi személynél 500eft-ig.

EKAER-el összefüggésben,

aki elmulasztja a bejelentéstà árú értékének 40%-ig

akinek a bejelentet mennyisége eltérà eltért mennyiség nettó értékének 40%-ig

akinek a bejelentett árú értéke eltér à a különbözet 40%-ig

Mulasztási bírság szabható ki.

XXX. FEJEZET

MULASZTÁSI BÍRSÁG

226. § [Igazolatlan eredetű áru forgalmazása és EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése]

(1) Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalmi értékének negyven százalékáig terjedő, de természetes személy adózó esetében legalább kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó esetében ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

(2) Ha az adózó

a) a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget EKAER bejelentési kötelezettségének, vagy

b) a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti,

az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére a be nem jelentett, illetve a hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan bejelentett áru értékének negyven százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

(3) Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó az EKAER bejelentési kötelezettségét valótlan adattartalommal úgy teljesítette, hogy a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségét, akkor az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. (4) *  A (2) bekezdéstől eltérően nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük