Kata adózók és kifizetők adatszolgáltatása 2022

Összeállította: Bednárik Szabina

Már 2021-ben is terhelte a Kata adózókat és kifizetőiket is terhelte adatszolgáltatás bizonyos esetekben, ez 2022-ben is megmarad, valamint ki is bővül az információ szolgáltatás. Lássuk, hogy mely az a 3 eset, amikor e kötelezettség terheli az adózókat:

  • A Kata adózónak nyilatkoznia kell szerződéskötéskor a kifizető felé kisadózói jogállásáról
  • A kifizetőnek a kisadózó felé január 31-ig kell nyilatkoznia a 40%-os adó alapjáról
  •  A kifizetőnek az adóhatóság felé március 31-ig szükséges nyilatkoznia Kata adózó felé az 1 M Ft feletti kifizetésekről.

Kisadózói jogállás

2021-től a Katv. 13. § (2) bekezdése előírja a Kata alanyoknak, hogy a kifizetővel történő szerződéskötéskor kötelező írásban tájékoztatni a kifizetőt, hogy kisadózó vállalkozásnak minősülnek. Kata alanyiságra év közben is át lehet térni, valamint ki is lehet lépni belőle. Ez azért is fontos, mert változás esetén szintén nyilatkozni szükséges a kifizető felé.

Ha például egy Kata adóalany év közben áttér az szja hatálya alá és a kifizető összességében 3 M Ft feletti összeget fizetett felé, de a 3 M Ft-os határt szja-s időszaka alatt lépte át, akkor az összeget nem terheli 40%-os Kata adó.

Fordított esetben, ha pl. egy szja-s egyéni vállalkozó lesz Katás év közben a változás időpontjától kezdve figyelemmel kell kísérnünk a 3 M Ft-os értékhatárt.

Amennyiben kapcsolt vállalkozásról van szó, nincs értékhatár, az első Ft-ól kezdve meg kell fizetnünk a 40%-os adót.

Katv. 13. § *  (2) A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újra keletkezéséről.

Kifizető nyilatkozata kisadózó felé a 40%-os adóalapról

Ha egy adott kifizető ugyanazon katás vállalkozásnak az adott évben 3 millió forint összeget meghaladó bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó juttatást 40 százalékos adó terheli. A kifizető a tárgyévet követő év január 31-éig köteles tájékoztatni a vállalkozást a 40%-os adó alapjaként figyelembe vett összegről.

Katv. 8. § (6a) *  Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Katv. 8. § (6c) *  Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget

Katv. 13. § *  (3) A 8. § (6a) és (6c) bekezdésében említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

Kifizetői adatszolgáltatás az 1 M Ft feletti kifizetésről

A Kifizetőnek (ide nem értve a magánszemélyt és Kata adóalanyt) március 31-ig nyilatkoznia kell az adóhatóság felé KATA adóalany részére jutatott 1 M Ft feletti kifizetésről.

Katv. 13. § *  (1) Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.