Négy vagy több gyerekes anyák kedvezménye

Összeállította Szijj Edina

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek száma eléri a 4 főt, akikre tekintettel

 • A; – családi pótlékra jogosult, vagy
 • B; – családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt
  (Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna, ezért ez a gyermek a B) pont alapján vehető figyelembe.)

2022-től ide tartozik:

– ha a gyermek részben szociális intézményben nevelkedett, akkor a szociális intézmény vezetőjére eső jogosultsági idő is beszámít

– az a gyermek is, aki után az anya családi pótlékra nem jogosult, de e gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe kell venni.

A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában a törvényben meghatározott jövedelmei után. Például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó kivét, vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, megbízásból, felhasználási szerződésből származó jövedelem.

A kedvezmény év közben is érvényesíthető, ha az anya a munkáltató, kifizető részére adóelőleg-nyilatkozatban azt kéri.

2022-ben igénybe vehető kedvezmények sorrendje:

 1. 4 vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye
 2. 25 év alattiak kedvezménye
 3. Személyi kedvezmény
 4. Első házasok kedvezménye
 5. Családi kedvezmény

A következő jövedelmekből lehet érvényesíteni a kedvezmény:

A bér- és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, például:

 •  a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
 •  az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
 •  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás,
 • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme;
 • az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló
  járadék),
 •  a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
  díjazása,
 •  a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékű végkielégítés (a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját),
 • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
 • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás, a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például: igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,
 • nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,
 • az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme,
 • az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.

Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;  az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére; a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére; 
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

A felsoroltakon kívül más jövedelemre nem érvényesíthető a kedvezmény.

pl.: –  bérbeadásból származó jövedelem
      –   osztalék

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük