2022-es Minimálbér és Garantált bérminimum

Összeállította: Molnár-Keszthelyi Anett

Minimálbér Garantált bérminimum
Havibér 200 000 Ft 260 000 Ft
Hetibér 45 980 Ft 59 780 Ft
Napibér 9 200 Ft 11 960 Ft
Órabér 1 150 Ft 1 495 Ft

Minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér, kivéve egyéni- és
társas vállalkozók esetében:

  • Hónap első napján érvényes garantált bérminimum vagy a
  • Hónap első napján érvényes minimálbér

Garantált bérminimum: legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként
megállapított garantált bérminimum.

Minimálbér Garantált bérminimum
Heti 40 óra esetén 200 000 Ft 260 000 Ft
Heti 35 óra esetén 175 000 Ft 227 500 Ft
Heti 30 óra esetén 150 000 Ft 195 000 Ft
Heti 25 óra esetén 125 000 Ft 162 500 Ft
Heti 20 óra esetén 100 000 Ft 130 000 Ft
Heti 15 óra esetén 75 000 Ft 97 500 Ft
Heti 10 óra esetén 50 000 Ft 65 000 Ft
Heti 5 óra esetén 25 000 Ft 32 500 Ft

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában,
valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. §
(1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező
legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér
alkalmazása esetén 200 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 45  980  forint, napibér alkalmazása
esetén 9200  forint, órabér alkalmazása esetén 1150 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget vagy
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként
megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér
alkalmazása esetén 260 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint, napibér alkalmazása
esetén 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén 1495 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta
teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) a) az (1) bekezdés
szerinti kötelező legkisebb összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint, b) a (2) bekezdés szerinti
garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál a)
hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. §
(2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben, b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan
növelt mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt
a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott
órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó
összegével kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. (2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal
a  2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
4. § E rendelet alkalmazásában a) munkáltatón a költségvetési szervet, b) munkavállalón
a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat, c) alapbéren a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati,
egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és biztosi jogviszonyban állók esetében az  illetményt, a 
különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati
jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni
kell.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.