Bejegyzés

Családi adókedvezmény

2019-ben:
a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
b) kettő eltartott esetén 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint lesz a családi adókedvezmény gyermekenként.

A kedvezményt a terhesség 91. napjától vehető igénybe, és a gyermek 18 éves koráig jár, ahogyan a családi pótlék is, de ha több eltartott van és a fiatalabb még nem múlt el 18 éves, de a nagyobb gyermek igen akkor abban az esetben ameddig tanul addig igénybe vehető a 2 gyermek után járó kedvezmény.

A kedvezményt havonta is igénybe lehet venni, erről minden évben nyilatkozni kell a munkáltatónál. Fontos, hogyha munkahelyet vált év közben akkor az új munkahelyen újra nyilatkozatot kell tenni.

A kedvezményt meg is lehet osztani, elvált szülőknél 50-50% arányban, közös megegyezés illetve jogerős bírói döntés alapján. Fontos, hogy ha csak az egyik szülő jogosult a családi pótlék igénybevételére, akkor a kedvezményt is csak Ő tudja érvényesíteni.

 Tegyük fel, hogy az elvált szülők közösen nevelik gyereküket és a családi pótlékra fele-fele arányban jogosultak. Ha új családot alapítanak és pl. az apa új felesége 2 kiskorú gyereket hozott az új házasságba. Anyánál, születik még egy gyerek.

Az apa családjában az eltartottak száma 3 fő, a házastársával közösen érvényesíti a kedvezményt így a kedvezmény kiszámítási módja a következő: (2*220000)+(220000/2)=550000 forintot érvényesíthet az apa.

Az anya új családjában az eltartottak száma 2 fő. A kedvezményt közösen érvényesíti a férjével így a kiszámítás módja: 133330+ 133330/2=199995 Forintot kedvezményre jogosult az anya.

Családi adókedvezmény a 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint

29/A. §

 (2) Mértéke

a) egy eltartott esetén 66 670 forint,

b) kettő eltartott esetén 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult,
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

(4) Kedvezményezett eltartott

 • az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
 • a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

(5) Eltartott

 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, akinek esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető (vagyis, akik után a kedvezmény nem jár, de akiket a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető mérték meghatározásánál figyelembe kell venni). E körbe tartozik az a „kedvezményezett eltartottnak” nem minősülő vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek, aki az igénylő háztartásában él, és közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

(6) E § alkalmazásában jogosultsági hónap az a hónap,

 • amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
 • amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
 • amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik.

 29/B. §

A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adó megállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata

 • a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról,
 • a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről.

(2a) A családi adókedvezmény

 • több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy
 • adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása

esetén a bevallásban, munkáltatói adó megállapításban – a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelének közlésével – fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt. A jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal történő megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.

 (3) Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóévi adó megállapítását követően történik, a várandósság időszakának a bevallott jövedelem adóévére eső jogosultsági hónapjai alapján járó családi kedvezmény az elévülési időn belül önellenőrzéssel érvényesíthető. Az adóhatóság az ellenőrzés során kérheti a várandósság tényétől kiadott orvosi igazolást.